RECORDATI POLSKA Sp. z.o.o - Poland
PL - EN
R&D - Badania i rozwój

Działania farmaceutyczneR&D - Badania i rozwój

Oryginalne badania i partnerstwo stanowią fundament naszego rozwoju.

Nasz pipeline produktowy obejmuje produkty lecznicze znajdujące się w różnych fazach opracowania, co zapewnia zrównoważone wykorzystanie środków finansowych i stały dopływ nowychpreparatów wprowadzanych na rynek.

Leki te są pozyskiwane w dwojaki sposób: wewnętrznie - poprzez prowadzenie własnych badań oraz zewnętrznie, dzięki współpracy z innymi firmami farmaceutycznymi.

Firma Recordati prowadzi prace badawcze w dziedzinie schorzeń układu sercowo – naczyniowego, ze szczególnym uwzględnieniem leczenia nadciśnienia. Wysiłki firmy w tym kierunku doprowadziły do odkrycia lerkanidipiny, leku najnowszej generacji, zaliczanego do szeroko stosowanych blokerów kanału wapniowego.

Zanipress®/Zanitek®, połączenie lerkanidypiny i enalaprilu w stałej proporcji jest najnowszym produktem opracowanym przez firmę Recordati, stosowanym w leczeniu nadciśnienia.

Badania Recordati koncentrują się jednocześnie na poszukiwaniu leków mających zastosowanie w zaburzeniach układu moczowego. Nasi naukowcy pracują nad projektem innowacyjnych leków, których działanie polega na wywołaniu nowych mechanizmów w organizmie oraz nad połączeniem znanych produktów, których jednoczesne działanie wywiera nieoczekiwany wpływ na pęcherz moczowy.

Włączenie firmy Orphan Europe do Grupy Recordati wzbogaciło pipeline firmy o nowe programy rozwoju leczenia chorób rzadkich.