RECORDATI POLSKA Sp. z.o.o - Poland
PL - EN
Zgłoś działania niepożądane

Menu

Zgłoś działania niepożądane

Szanowny Panie/Szanowna Pani
Zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne podmiot odpowiedzialny, który uzyskał pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, zobowiązany jest m.in. do prowadzenia rejestru działań niepożądanych dotyczących tego produktu.
Niepożądanym działaniem produktu leczniczego nazywamy każde niekorzystne i niezamierzone działanie tego produktu.

Jeśli chciałby Pan/Pani zgłosić działanie niepożądane jakie wystąpiło po zastosowaniu naszego leku prosimy o wydrukowanie i wypełnienie jednego z załączonych formularzy.

Zachęcamy do podania jak najbardziej szczegółowego opisu z podaniem wszystkich dostępnych informacji.

 

Zgłoszenie prosimy przekazać jednym z poniżej podanych sposobów:

  • Drogą listowną na adres:
    Recordati Polska sp. z o.o.
    ZGŁOSZENIE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANEGO
    Al. Armii Ludowej 26
    00-609 Warszawa 
  • Drogą elektroniczną na adres e-mail: SafetyPoland@recordati.com

Uprzejmie informujemy, iż na wskazany adres e-mail należy kierować wyłącznie informacje dotyczące zgłoszenia działań niepożądanych występujących po zastosowaniu produktów leczniczych spółki Recordati Polska sp. z o. o.

Korespondencję ogólną prosimy kierować na adres: recepcja@recordati.com.

Chcielibyśmy zapewnić, że wymóg podania danych osobowych i informacji w jaki sposób można skontaktować się z osobą zgłaszającą wynika z konieczności zapewnienia możliwości uzupełnienia danych o przypadku, niezbędnych do jego oceny. Firma Recordati Polska sp. z o.o. zobowiązana jest do zachowania poufności i dane te nie są udostępniane osobom trzecim. Polityka bezpieczeństwa ochrony danych.

Zgłoszenia można również dokonać bezpośrednio do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL) zgodnie z informacją zmieszczoną na stronie Urzędu. PRZEJDŹ DO STRONY URPL.